Vážení rodičia, milí študenti,

na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa regionálny školský Covid automat v Bratislave prepol do ružovej farby. To znamená, že od pondelka, 10.mája, sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch stredných škôl. K návratu do školy pristupujeme s radosťou, ale aj určitým rešpektom.

K otváraniu školy pristupujeme zodpovedne a na našom webe nájdete všetky protiepidemiologické opatrenia, podľa ktorých sa budeme riadiť – www.bilgym.sk/korona

Prvý týždeň nás čaká adaptačný proces, ktorý sme si zhrnuli do troch slov: pozvoľný nástup, predvídateľnosť a nápomocná štruktúra.

Tešíme sa na vás.