Výsledky prijímacích pohovorov na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa nájdete tu:

Výsledky 2018/2019

Zápis sa uskutoční 10.4.2018 a pozvánky na zápis pre prijatých uchádzačov budeme posielať mailom.

Ďakujeme za účasť a gratulujeme úspešným uchádzačom!