Výsledky prijímacích skúšok na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa nájdete tu:

Výsledky 2019/2020

Zápis sa uskutoční 15.4.2019 a pozvánky na zápis pre prijatých uchádzačov budeme posielať mailom.

Ďakujeme za účasť a gratulujeme úspešným uchádzačom!