Naše myšlienky a city sú dnes s ľuďmi dotknutými tragédiou vo Vrútkach. Cítime žiaľ, solidaritu, ale aj silu ešte viac pracovať v medziach našich možností na tom, aby školy boli v tejto krajine miestami bezpečia a aby deti a mladí, ktorí trpia, našli podporu.

Ilustračná fotka: Roman Kopka