Po šesťdesiatich šiestich dňoch pomalého režimu prázdnin začíname druhý rok spoločnej existencie v nových priestoroch. Privítali sme takmer stovku nových študentov, tento rok aj z Ukrajiny, Francúzska, Talianska a Izraela. Všetko dobré nám zaželal raper Lyrik spolu s Danielom Pastirčákom, kazateľom Cirkvi Bratskej. Odkázali nám, aby sme mysleli naširoko a nebáli sa objať tých, čo sú neprivilegovaní a znevýhodnení. Šťastný nový rok, Bilgym!

Lyrik

Pastircak