Čas adventu – čas, kedy máme možnosť myslieť na tých, s ktorými nedokážeme byť toľko, koľko by sme chceli. Zároveň príležitosť zapojiť našich žiakov do úžasného projektu Vianočná pošta pre seniorov. A ako to na hodinách prebiehalo a čo sa odohrávalo v mysliach, či srdciach našich žiakov, si môžete prečítať v ich postrehoch:

„Vianoce nie sú len o darčekoch alebo dobrom jedle.“

„Dostať možnosť potešiť a urobiť niečo pre neznámeho človeka, ktorý to možno veľmi potrebuje, pre mňa znamená mnoho.“

„Nemusíme ani poznať danú osobu a naše priania a želania sú rovnako úprimné, akoby sme ich písali vlastným starým rodičom.“

„Hodiny slovenčiny na Bilgyme  sa často nesú v netradičnom duchu. Tento raz sme na posledných hodinách tradičné Vianoce poňali v rovnako netradičnom duchu. Dve hodiny strávila naša trieda vyrábaním vianočných pohľadníc pre seniorov z rôznych domovov sociálnych služieb Išlo o jedinečnú príležitosť posunúť kus našej vianočnej atmosféry do rozličných kútov Slovenska. Príležitosť sme využili na 100%, s nádejou, že dokážeme posunúť vianočné posolstvo o krok ďalej.“

 „Nie všetci majú možnosť byť na Vianoce s blízkymi, nie všetci dostanú darčeky a milé želania. Mnoho seniorov už Vianoce nevnímajú ako príjemný sviatok. My sme však dostali možnosť im ich spríjemniť. Počas dvoch pokojných hodín slovenčiny sme vytvorili pohľadnice, do ktorých sme napísali zopár milých slov. Mala som dobrý pocit z vytvorenia peknej pohľadnice a vedomie, že niekomu zlepším deň. Niekomu, kto už možno pohľadnicu nedostal celé roky. Dúfam, že moja pohľadnica splní svoj účel a prinesie aspoň takú radosť, akú si každý na Vianoce zaslúži.“

„Citovo najsilnejšie pre mňa boli „výstrely do tmy“ pri vyberaní mien starých ľudí. Na začiatku sme si mysleli, že záleží na tom, kto bude mať Jožka alebo Helenku, no ku koncu sme sa zhodli, že aj tak sa každý z nich poteší našim pozdravom v ich ťažkej chvíli.“

„Mám pocit, že to týmto ľuďom urobí radosť, samozrejme, ešte väčšiu nám. Mám z toho celého naozaj dobrý pocit, lebo verím, že sa pohľadnica dostane do rúk človeku, ktorého to poteší.“

„Niektorí z nás na zadnú stranu pohľadnice napísali svoju adresu v nádeji, že im senior možno odpíše, bol by to môj prvý list.“

„Tento projekt ma inšpiroval napísať podobnú kartu viacerým blízkym, veď najkrajší darček nás stojí viac úsilia a lásky ako peňazí.“