BratMUN (skratka pre Bratislavské Modelové zasadanie Organizácie Spojených národov – Bratislava Model United Nations) je podujatie, ktorého sa v novembri zúčastnilo 10 našich žiakov. Modelové zasadania OSN (MUNs) sú podujatia, na ktorých žiaci cez roleplay vystupujú ako delegáti konkrétnych krajín v komisii, ktorá vytvára nejakú rezolúciu. Tá je prijatá väčšinou zastúpených štátov. Žiaci si vopred zisťujú viac o ich priradenej krajine a téme, ktorú komisia preberá a následne prídu na podujatie ako delegáti pripravení vyjednávať záujmy svojej krajiny. Pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o politiku a debaty, je to skvelá príležitost ako si vycibriť zručnosti kritického myslenia a tiež otestovať “politické vody”.

Dvaja Bilgym žiaci, Šimon Babjak a Jakub Blaho, vyhrali cenu za ich významnú úlohu v debatách. Nemôžeme tiež zabudnúť na Samuela Rompfa, ktorý získal čestné uznanie. Mnohí naši žiaci tu boli prvýkrát a v komisiách im to išlo skvelo.

Ich vášen neutíchla ani po skončení tejto akcie. Bilgym MUN klub plánuje 24.-25.januára hosťovať svoje vlastné modelové zasadanie OSN. Toto podujatie je otvorené pre žiakov Bilgymu ako aj pre záujemcov z iných stredných škôl. Žiaci organizujú celé podujate sami a dvaja učitelia pomáhajú len s drobnými logistickými vecami. Toto podujatie sa nazýva – BilMUN. Naši žiaci sa tiež plánujú zúčatniť niekoľkých ďalších MUN akcií, ktoré sa konajú v strednej Európe. Držte palce! Na prípravách na ďalšie akcie makajú naozaj tvrdo.

Foto a text: Randi Cramer