Medzi dôležité úlohy školy patrí jednoznačne aj výchova k čestnému, zodpovednému a aktívnemu občianskemu životu. Myslím, že preto sme ako žiaci na hodinách občianskej náuky vedení k porozumeniu dôležitosti tohto aspektu života prostredníctvom rôznych projektov občianskej angažovanosti, esejami zaoberajúcimi sa aktuálnymi spoločenskými problémami, diskusiami o pálčivých tézach, ale aj stretnutiami s rôznymi jedinečnými ľuďmi.

Jedna z najdôležitejších oblastí občianskeho života je podľa mňa téme justície a práva, pretože je to téma, ktorá svojou veľkosťou silno ovplyvňuje životy nás a našich blízkych. Ako študenti tretieho ročníka sme mali možnosť stráviť počas vyučovania 2 hodiny aktívnou debatou zaoberajúcou sa právnym systémom Slovenskej republiky s pánom Serinom, človekom, ktorý o práve vie naozaj mnoho, pretože ho ako aktívny advokát žije. Cez prichystaný Milionársky kvíz sme dostali šancu ukázať, aké sú naše znalosti tohto komplikovaného systému a jeho úskalí a zároveň sa spýtať čokoľvek nás zaujíma, pričom najaktívnejší študenti boli ocenení knihami z oblasti práva.

Ďakujeme pánovi Serinovi za túto jedinečnú príležitosť, vážime si, že existujú odborníci  ako je on, ktorí sú ochotní aktívne sa spolupodieľať na výchove spoločnosti v tejto dôležitej oblasti. Dúfame, že sa vďaka ich úsiliu o témach spravodlivosti naučí čo najviac ľudí.

Emil Hodál, 3Y