My, učitelia Občianskej náuky, sme v rámci nášho predmetu zažili neobyčajné chvíle. Namiesto prednášania o výskume a psychológii sme sedeli, učili sa a počúvali diskusie našich študentov. V nasledujúcom článku vám jeden z našich študentských novinárov priblíži, ako táto hodina prebiehala. My sme boli na našich študentov hrdí a zároveň sa tešili, že sme mohli väčšine študentov dať veľmi dobré známky, ktoré si naozaj zaslúžili a spätnú väzbu, ktorá obsahovala veľa pozitívnych bodov. Ďakujeme vám, tretiaci! 🙂

Dávid Laco & Paulína Kožuchová

Piateho a šiesteho decembra 2017 sa na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave konala Tretiacka konferencia výskumu v oblasti humanitných vied. Študenti tretieho ročníka, ktorí pracovali v skupinách po troch až štyroch, prezentovali svoj výskum podložený štúdiami rôznych odborníkov (najčastejšie psychológov). Celá konferencia bola veľmi dobre pripravená, a tak sme mali šancu dozvedieť sa o zaujímavých nápadoch a výsledkoch výskumov. Niektorí študenti svojou verziou výskumu potvrdili výsledky pôvodných štúdií, ktoré sa pokúšali napodobniť. Avšak nie všetky dopadli rovnako ako ich originál. V niektorých prípadoch sme mali možnosť vidieť ako kultúra, sociáne prostredie a mentalita slovenských študentov ovplyvňuje ich spôsob zmýšľania a konania. Niektoré výsledky výskumov našich študentov preto boli odlišné alebo úplne opačné ako tie pôvodného výskumu. Napríklad štúdia týkajúca sa korelácie medzi peniazmi a bolesťou dopadla inak u slovenských ako čínskych študentov. Ďalší zaujímavý výskum sa zaoberal negatívnym výkonom, ktorý človek vydáva, keď je pod tlakom, tzv. „Choking under Pressure“ (Dusenie sa pod tlakom). Prekvapivo však záver tejto štúdie bol, že študenti písajúci test pod tlakom dosiahli lepšie výsledky ako tí, ktorí ho písali v pokojnom prostredí. Zároveň táto štúdia dokázala, že je bežné, že hypotéza alebo predpokladaný výsledok, sa nepodarí dosiahnuť (pozn. ed.: a to potvrdzuje, že výskum je potrebný :)).

Tretiacka konferencia bola veľmi zaujímavá. Študenti preukázali svoje schopnosti viesť výskum v rôznych oblastiach vedy. Ak sa vám zapáčila táto téma a radi by ste sa o nej dozvedeli viac, nenechajte si ujsť budúcoročnú Tretiacku konferenciu výskumu v oblasti humanitných vied!

Lukáš Habala, 3B