Aj tento rok sme sa spolu s prvákmi vybrali na spoločný dvojdňový teambuilding do Častej. Čerství študenti našej školy tak mohli spoznať svojich spolužiakov ako aj triednych tútorov, či učiteľov predmetu Náboženstvo a Etika. Spolu trávili intenzívny čas plný rôznych aktivít, diskusií a skúšania si spolupráce.

TB

Veríme, že aj vďaka teambuildingu, bude začiatok na škole pre študentov príjemnejší.

TB1