Aj v nasledujúcom školskom roku ponúkame našim študentom možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy.

Minnehaha Academy je škola v Minneapolis, Minnesota, USA, ktorá má 1. a 2. stupeň základnej školy a strednú školu. Prvý kontakt sme nadviazali v roku 2004 prostredníctvom Toma Johnsona z Open Door. Odvtedy sa uskutočnilo viacero vzájomných návštev zástupcov školy , či zriaďovateľa v Minnehaha, a amerických priateľov u nás v škole.

Spolupráca s touto americkou školou pokračuje a sme radi, že opäť môžeme ponúknuť štúdium na Minnehaha Academy počas šk. roku 2019-2020 pre 2 študentov (na jeden semester), ktorí sú v tomto šk. roku (2018/2019) v 2. alebo 3. ročníku BilGym-u.

Študenti súčasného 2. alebo 3. ročníka môžu v MA študovať v 3. alebo 4. ročníku počas 1. polroka (koniec augusta 2019  – december 2019). Po svojom návrate študent vykoná vo februári a marci 2020 rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a 1 alebo 2 predmetov určených školou na základe učebného plánu, ktorý si v MA študenti vyberú.

Tabuľka približných nákladov na štúdium, ktoré hradí MA a orientačné náklady študenta z BilGym-u:

hradí:       
školné v MA 10 000 $ MA
ubytovanie*/strava 1 000 $ Študent
spiatočná letenka 1 100 $ Študent
vreckové** 1 200 $ Študent
poplatok za víza 160 $ Študent

poistenie                                200 €                        Študent

 

* potrebné nájsť

** výška vreckového závisí od individuálnych potrieb študenta.

 

Záujemcovia o toto štipendium budú posudzovaní na základe nasledujúcich kritérií:

  1. motivačný list študenta napísaný na PC v angličtine (400-600 slov), v ktorom predstaví seba a svoje záujmy, a zároveň zahrnie odpovede na nasledujúce otázky:

–        prečo chcem ísť študovať na Minnehaha Academy do USA?

–        ako budem môcť využiť svoje skúsenosti zo štúdia a pobytu v USA vo svojom živote a na BilGym-e po svojom návrate?

Termín odovzdania motivačného listu a prihlášky: 31. január 2019

  1. študijné výsledky, zapojenie do školských aktivít, posudzované individuálne pre študentov, ktorých motivačné listy prejdú prvým výberom.

Veríme, že skúsenosť zo štúdia a pobytu v zahraničí bude veľmi obohacujúca a prispeje k rozvoju študenta. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok, kontaktujte Alicu Žuravovú (alica.zuravova@bilgym.sk), alebo Zuzanu Mišinovú zuzana.misinova@bilgym.sk).

Prihlášku s motivačným listom pošlite mailom na:  zuzana.misinova@bilgym.sk

Informácie o štipendiu 2019-2020

Prihláška na štipendium 2019-2020