Aj v nasledujúcom školskom roku ponúkame našim študentom možnosť uchádzať sa o štipendium na našej partnerskej škole Minnehaha Academy.

Minnehaha Academy je škola v Minneapolis, Minnesota, USA, ktorá má 1. a 2. stupeň základnej školy a strednú školu. Prvý kontakt sme nadviazali v roku 2004 prostredníctvom Toma Johnsona z Open Door. Odvtedy sa uskutočnilo viacero vzájomných návštev zástupcov školy (Miroslav Kocúr, Daniel Bútora, Jana Klagová), či zriaďovateľa (Daniel Pastirčák, Juraj Kušnierik) v Minnehaha, a amerických priateľov u nás v škole (Paul Swanson, Katherine Myers, Julie Johnson). V júni 2008 a v marci 2012 našu školu navštívila skupina študentov z Minnehaha Academy (MA) a strávila niekoľko dní s našimi študentmi na hodinách, či pri rôznych aktivitách.

Spolupráca s touto americkou školou pokračuje a sme radi, že opäť môžeme ponúknuť štúdium na Minnehaha Academy počas šk. roku 2018-2019 pre 2 študentov (na jeden semester), ktorí sú v tomto šk. roku (2017/2018) v 2. alebo 3. ročníku BilGym-u.

Minnehaha Academy na základe rozhodnutia ich právnikov nesprostredkúva hosťujúce rodiny, v ktorých by naši študenti mohli bývať. Oslovujeme preto každoročne priateľov z Minnesoty o pomoc pri hľadaní vhodných rodín a aktívne sa do pomoci zapájajú aj  naši študenti, ktorí v minulosti dostali štipendium na MA. Tento rok máme ubytovanie pre 1 dievča a 1 chlapca alebo 2 chlapcov. Túto skutočnosť musíme zobrať do úvahy pri výberovom procese.

Ubytovanie v hosťujúcej rodine bude hradené študentami, ale suma je zatiaľ len orientačná.

Študenti súčasného 2. alebo 3. ročníka môžu v MA študovať v 3. alebo 4. ročníku počas 1. polroka (koniec augusta 2018  – december 2018). Po svojom návrate študent  vykoná vo februári a marci 2019 rozdielové skúšky zo slovenského jazyka  a 1 alebo 2 predmetov určených školou na základe učebného plánu, ktorý si v MA študenti vyberú.

Tabuľka približných nákladov na štúdium, ktoré hradí MA a orientačné náklady študenta z BilGym-u:

Náklady na pobyt v USA jeden polrok (4,5 mesiaca) v $:

hradí:       
školné v MA 10 000 $ MA
ubytovanie*/strava 1 000 $ Študent
spiatočná letenka 1 100 $ Študent
vreckové** 1 200 $ Študent
poplatok za víza 160 $ Študent

poistenie                                200 €                         Študent

 

* potrebné nájsť

** výška vreckového závisí od individuálnych potrieb študenta.

 

Záujemcovia o toto štipendium budú posudzovaní na základe nasledujúcich kritérií:

  1. motivačný list študenta napísaný na PC v angličtine (400-600 slov), v ktorom predstaví seba a svoje záujmy, a zároveň zahrnie odpovede na nasledujúce otázky:

–        prečo chcem ísť študovať na Minnehaha Academy do USA?

–        ako budem môcť využiť svoje skúsenosti zo štúdia a pobytu v USA vo svojom živote a na BilGym-e po svojom návrate?

Termín odovzdania motivačného listu a prihlášky: 30. január 2018

 

  1. študijné výsledky, zapojenie do školských aktivít, posudzované individuálne pre študentov, ktorých motivačné listy prejdú prvým výberom.

 

Veríme, že skúsenosť zo štúdia a pobytu v zahraničí bude veľmi obohacujúca a prispeje k rozvoju študenta. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok, kontaktujte Alicu Žuravovú (alica.zuravova@bilgym.sk), alebo Zuzanu Mišinovú zuzana.misinova@bilgym.sk).

Prihlášku s motivačným listom pošlite mailom na:  zuzana.misinova@bilgym.sk

Info_18_19

MA_prihlaska_18_19