Mesiac november sa nesie v spomienke na významnú udalosť v našich dejinách – pripomíname si Nežnú revolúciu. Rozhodli sme sa preto zorganizovať návštevu Slovenského národného divadla, lebo jeho repertoár ponúka divadelnú hru s názvom Dnes večer nehráme. Hra zachytáva udalosti novembra 89 tak, ako sa dotýkali umeleckej verejnosti s presahom do dnešnej doby.


Rozhodli sme sa pre väčšiu akciu, ktorá spojí nielen celý Bilgym, ale jej presah zapojí i rodiny našich žiakov. Veľmi nás potešila účasť vyše 260 ľudí, ktorí sa rozhodli stráviť spoločný čas návštevou divadla. Veríme, že takto prežité chvíle priniesli množstvo tém na spoločný rozhovor detí s rodičmi (či starými rodičmi). Ďakujeme, že aj vy pomáhate spoluvytvárať atmosféru dialógu na našej škole.

Text: Martina Sondej
Foto: Ilustračná – zdroj SND