Na počiatku bol sen vytvoriť priestor, v ktorom bude možné slobodne diskutovať o hodnotách a vytvárať priateľstvá bez ohľadu na svetonázor a (ne)náboženskú príslušnosť. Potom vznikli školy a veríme, že to, o čom sme snívali, sa deje. Dnes však čelíme novým výzvam a novým múrom, ktoré oddeľujú privilegovaných od neprivilegovaných. Myslíme si, že by sme sa mali pokúsiť s tým niečo urobiť. Radi by boli prostredím otvoreným pre ľudí s fyzickým a sociálnym znevýhodnením.

Začíname malými krokmi a ak sa nám to podarí, budeme o kúsok ľudskejší a reálnejší.

Pred školou umiestnime plošinu …

Čakáme už len na povolenie Magistrátu a môžeme umiestniť plošinu pre vozíčkarov pre školou.

Bez pomoci týchto darcov by sme iba snívali – ďakujeme Vám: anonymná darkyňa, Eva Belaková, Jana Berezna, Ján Draškovič, Anna Maria Jarina, spol. HENKEL, Jana Kirschnerová, Adriana a Juraj Kemka, Monika Kompaniková, Anabela Lamosová, Jana Libantová, Peter Mačinga, Mira Materaková, Sabina Miezgová, Palo Medveď, Natáloia Kunická, Tamara Pavelková, Ján a Zuzana Pitoňákovci, spol. Spektrum, Danka Spurná, Ivana Studená, Robert Šramko, rod. Tvrdoňová a Andrea Žúdelová.

Medzi podlažiami školy vybudujeme výťah …

Vďaka pomoci rod. Vranovských a veľkorysej finančnej podpore p. Rudolfa Hrubého a OZ Mission Life sme mohli koncom augusta rozbehnúť búracie práce v dolných podlažiach školy. Prebiehali aj počas tohto víkendu. Realizácia by mala byť ukončená v januári 2017.

ĎAKUJEME!