Prvý tohtoročný Deň otvorených dverí máme za sebou. Potešila účasť, napriek dažďu bola galéria plná. Po úvodnej prezentácii nasledovala prehliadka školy v sprievode našich prvákov a návšteva na hodinách. Nakoniec sme sa znovu spolu stretli na galérii a debatovali spolu s našimi návštevníkmi. Najviac ich zaujímal profil školy a to, ako sa čo najlepšie pripraviť na prijímacie pohovory, ktoré máme 28.marca 2018. Našim študentom vďaka za pomoc a … do videnia v marci, priatelia!“

DOD2

DOD3

DOD1

foto Verona Majerníková