S radosťou vám oznamujeme, že vo štvrtok, 2.9. 2021, naše gymnázium otvorí svoje brány a spoločne začneme ďalší školský rok. 

A hoci aktuálna situácia nie je ľahká, veríme, že sa nám zodpovedným prístupom podarí školu udržať v prezenčnom režime. Je pre nás dôležité, aby sme práve cez osobné stretnutia zažívali nielen vyučovací proces, ale aj všetky ostatné momenty, ktoré robia náš Bilgym príťažlivým a výnimočným.

PROGRAM PRVÉHO DŇA

Prvý deň bude prebiehať program podľa nasledujúceho harmonogramu:

1.ročník

9:30 – úvod v triedach (1B – 336, 1I – 338, 1L – 337, 1G – 412, 1Y – 334, 1M – 335)
10:30 – príhovor na galérii
B, L triedy – odchod na úvodný teambuilding

2.ročník

8:30 – príhovor na galérii
8:50-10:00 – úvod v triedach (2B – 314, 2I – 411, 2L – 413, 2G – 409, 2Y – 408, 2M – 410)

3.ročník

9:10 – príhovor na galérii
9:30 – 10:30 – úvod v triedach (3B – 139, 3I – 233, 3L – 234, 3G – 122, 3Y – 235, 3M – 124)

4.-5.ročník

9:50 – príhovor na galérii
10:10-11:10 – úvod v triedach
(4B – 203, 4I – 206, 4L – 305, 4G – 304, 4Y – 308, 4M – 303)
(5B – 204, 5I – 207, 5L – 103, 5G – 104, 5Y – 105, 5M – 107)

NEZABUNITE

  • ak máte príznaky infekcie (kašel, zvýšená teplota, hnačka..), zostaňte prosíme doma
  • zoberte si rúško alebo iné vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (takisto si nezabudnite náhradné)
  • pre vstup do budovy budete potrebovať podané Vyhlásenie o bezpríznakovosti (podáva sa cez Edupage). Budeme ich pred vchodom kontrolovať. Skontrolujte si či ich vidíte cez telefón / spravte si printscreen z počítača.
  • zbaľte si ISIC, aby ste sa vedeli pípnuť
  • Ak sa vášho dieťaťa / teba ako plnoletého žiaka, týka výnimka z karantény (plne očkované osoby, osoby, ktoré prekonali COVID), veľmi nám pomôže ak už teraz na začiatku roka podáte Oznámenie o výnimky z karantény (cez Edupage)

OBEDY

Aj 2.9. budú v škole vydávané obedy, na ktoré je možné sa prihlásiť cez Edupage. Vydávanie obedov však začína 11:30.

OPATRENIA ŠKOLY VOČI COVID-19

Všetky opatrenia školy voči COVID-19 nájdete na COVID-19 – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk). Stránku budeme aj počas roka priebežne aktualizovať. Prosíme Vás o prečítanie všetkých opatrení a o spoluprácu pri ich dodržiavaní. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a už teraz sa tešíme na osobné stretnutia so študentami.