V týchto chvíľach už vieme koho medzi nami budúci rok privítame v prváckych triedach a tešíme sa na našu spoločnú cestu Bilgymom.

Tohtoročný výber prebiehal tiež v netradičnej forme prispôsobenej pandémii COVID-19. Aj naďalej pre nás bolo dôležité spoznať uchádzačov o štúdium na našej škole aj po ľudskej stránke, nie len na základe známok a výsledkov a dať teda každému uchádzačovi šancu zabojovať o svoju budúcnosť na Bilgyme. Neuspokojili sme sa preto s ministerskými vzorcami a administratívnym prijatím nových prvákov, no využili sme možnosť vlastného kritéria. To bolo síce náročnejšie ako bežne, no nevzdali sme sa a uchádzačov sme požiadali napríklad o krátke domáce zadanie, v ktorom nám poodkryli svoje príbehy.

Takto nám postupne chodili domáce zadania

Súčasťou vlastného kritéria našej školy boli tiež testy zo všeobecných študijných predpokladov, angličtiny a osobnostný dotazník. Testovanie prebiehalo online. Pred samotnými prijímačkami si mali žiaci možnosť vyskúšať či im online pripojenie funguje. Tí, ktorí mali vážnejšie technické problémy mali možnosť prísť na prijímacie skúšky prezenčne, čo sa nezaobišlo bez určitých opatrení, ktoré sme však spoločne zvládli.

Počas celých prijímacích skúšok boli k dispozícii ako technická podpora niekoľkí naši učitelia a zamestnanci. Zároveň žiakov pri celom testovaní sprevádzali administrátori. Prijímacími skúškami naozaj žila celá naša škola. Uchádzači testovanie online vnímali celkovo veľmi pozitívne, čo nás teší. Mnohí sa dokonca v domácom prostredí cítili menej v strese.

Zopár žiakom zlyhala v deň prijímacích skúšok technika. S tými sme sa videli na extra kole, ktoré však prebehlo hladko. Prijímacích skúšok sa dokopy zúčastnilo viac ako 320 uchádzačov.

Bola to jedna veľká jazda, na konci ktorej máme zapísaných 102 nových prvákov. So všetkými sa nám podarilo, aj za sprísnených podmienok, stretnúť osobne pri zápise, v rámci ktorých so všetkými prebehli tiež individuálne rozhovory a zoznámili sme sa navzájom s budúcoročnými žiakmi aj ich rodičmi o niečo viac. Na nových prvákov sa môžeme tešiť od 2. septembra.