Barakáči a niekoľkí ďalší študenti a učitelia pomáhajú zabezpečiť jedlo pre predajcov Nota Bene. Nižšie o tejto dobročinnosti zistíte viac a ak máte čas a chuť, budeme radi, ak sa zapojíte tiež!

Ako k tomu prišlo?

Ešte v marci, keď sme sa v Barake rozhodli pre spoločnú karanténu, nám napadlo, že by bolo super, keby sme vedeli nejak (bezpečne) pomáhať nášmu okoliu. Do toho nás oslovil Daniel Pastirčák a ľudia z CB Kaplnka s tým, že by radi pomohli predajcom Nota Bene mimoriadne ohrozených korona-výpadkom príjmu. Súhlasili sme, vznikla spolupráca a von vyšla výzva, na ktorú ľudia zjavne reagujú!

Ako to funguje pre nás a iných dobrovoľníkov?

Za Kaplnku projekt zastrešuje Palo Beliš a za Baraku/Bilgym Samo Kecer. Oni najprv oslovovali organizácie a neskôr tiež jednotlivcov, vďaka ktorým sme získali jedlo.

Na konci marca sa rozposlal formulár, v ktorom sa môžu študenti, učitelia aj Alumni Bilgymu prihlásiť na dovážanie potravín od rôznych darcov do budovy školy. Vo vyhradených priestoroch to členovia Baraky roztriedia do kategórií podľa typov potravín. Následne sa z nich vyrábajú balíčky obsahujúce rôzne produkty. Tieto balíčky sú rozvážané dobrovoľníkmi, medzi ktorými však nesmú byť študenti, aby neboli vystavovaní riziku. 

Od 20. apríla je spustená Nota Bene zbierka, ktorá funguje tak, že pred budovou školy je zaparkovaná dodávka, do ktorej môžu individuálni darcovia priniesť balíčky jedla/drogérie či iných potrebných surovín. Na preberanie týchto balíčkov vždy dohliada niekto z dobrovoľníkov. Na konci dňa sa balíčky vyložia a roztriedia tak, ako dovážané jedlo od donorov, aby boli balíčky proporčné.

Zároveň sa každý pracovný deň preberajú varené jedlá z vývarovní, odkiaľ ich väčšinou dovážajú študenti. Aj petržalská pekáreň pravidelne prispieva štedrým množstvom pečiva.

Čo sa už podarilo a ako sa môžete zapojiť?

Vďaka partnerom a individuálnym darcom, sa od začiatku projektu stihlo rozviesť 78 balíčkov (dáta z 3.5.2020), pričom jeden balíček má hodnotu jedla na dva týždne. Pomôcť môžete aj vy, napríklad prostredníctvom dovážania / rozvážania jedla alebo jednorázovou či pravidelnou podporou vo forme balíčkov. Rozbieha sa tiež nový projekt, v rámci ktorého môžete upiecť pre ľudí bez domova koláč. Ten je možné priniesť do budovy školy každú stredu v čase od 14:00 do 15:00. Ak máte záujem o upečenie koláča, prihláste sa prosím tu.

Akákoľvek vaša pomoc je vrelo vítaná.

Prečo pomáham ľuďom bez domova? (reflexia od Salmy)

„Spoločnosť je len tak úspešná, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších.“

Môj príbeh s ľuďmi bez domova začal dávno pred pandémiou koronavírusu, v Komunite Sant´Egidio, kde som sa s nimi začala pravidelne stretávať pri chlebíčku a pohári kávičky alebo čajíku 🙂 

Áno, na začiatku som sa ich bála, ale po prvom stretnutí som zistila, že sú to ľudia ako my. Viacerí z nich sú vzdelaní a v určitom životnom období boli úspešní, no momentálne si prechádzajú ťažkou fázou života. Je to pochopiteľné, keďže život je kľukatá cestička. Čím sa líšia od ostatných je, že nemajú domov, ktorý by ich zahrial, a dal im pocit bezpečia. Títo ľudia väčšinou nemajú rodinu, ani nikoho, kto by stál vedľa nich, keď potrebujú pomoc. A práve ja, ktorá ten dar mám – domov, rodinu, kamarátov, by som sa rada s nimi podelila. Pre mňa to už nie sú len bezdomovci, sú to moji kamaráti. Keď im pomáham, tak ma to napĺňa, dáva mi to energiu do života a počas toho si uvedomujem, že môžem byť vďačná za každú maličkosť, ktorú mám.

Text: Samuel Kecer, Barbora Romanová, Salma Alhenami
Foto: Eva Bročková