Obe naše piatacke triedy už majú okrem Stužkovej za sebou aj štyri dni strávené na pustatine na Myjave, kde si zažili náš tradičný piatacky teambuilding a súčasť predmetu Náboženstvo a Etika, takzvaný Monastic Project.

monastic

Podstatou tohto pobytu, okrem kontinuálneho prehlbovania vzťahov v triede, je zážitok jednoduchšieho sťa mníšskeho života. Takýto život je kontemplatívny, to znamená že sa pokúša vedome usmerniť svoje konanie a myšlienky na to, čo nás presahuje (či už “tomu” rozumieme cez okolitú prírodu, širší príbeh nášho života a/alebo cez Boha). Takýto život je ale zároveň aj komunitný – v spoločnom nažívaní, varení a práci sa totiž nedá myslieť len na seba samého, zo seba treba vystúpiť k druhým.

monastic1

Piatakov vítame späť v škole a prajeme im, aby si aj v turbulentnom období prípravy na maturity udržali vnútorný pokoj a odhodlanie ako aj určitú súdržnosť a vzájomnú podporu – tak medzi sebou ako aj s nami ostatnými. Aby sa im tak nestalo to, pred čím varoval T.S.Eliot, keď napísal: “Kde život je, čo stratili sme v žití, kde múdrosť, čo stratili sme v poznaní, kde poznanie, čo stratili sme v informáciách?”

monastic2

Držíme im v tom palce!

monastic3