Naši študenti zapojení do Štipendijného fondu Bilgymu prezentovali svoj projekt na medzinárodnej vedeckej akcii Noc výskumníkov, ktorá sa uskutočnila 30. septembra v Bratislave. Miška Weberová a Katka Barteková predstavili Science show dostupnú širokej verejnosti a hlavne deti odchádzali z nášho stánku nadšené fyzikou a chémiou. Vybuchovalo to, skúmali sme tuhú látku, ktorá je vlastne kvapalina či bezbolestne podpaľovali ruky. Chalani Danko Skala a Matej Kerekréty s pomocou našich dobrovoľníkov prezentovali zábavným spôsobom informatiku či pomáhali vyrábať hologramy. Noc výskumníkov bola oslavou vedy, no hlavne dobrej myšlienky.

noc vyskum