Sme radi, že môžeme opäť ponúknuť štipendium na MSU – Montana State University Billings, USA počas 1. semestra školského roka 2020/2021 dvom našim študentom, ktorí teraz študujú v 3. ročníku. Prihlášky a motivačné listy môžete posielať najneskôr do 17.4.2020.
(pozorne sledujeme situáciu okolo COVID-19 a komunikujeme o nej aj s partnermi z MSU, v prípade, že by sa situácia do leta neustálila budeme hľadať možné riešenia).

Montana State University (MSUB) je naša partnerská škola, s ktorou sme nadviazali spoluprácu v roku 2011 a uskutočnilo sa viacero vzájomných návštev, aby sme našu spoluprácu mohli ďalej rozširovať.

Semester sa začína v auguste 2020 a končí v decembri 2020. MSUB sa zaviazala hradiť školné a ubytovanie (v campuse) na 1 semester. Zoznam programov, ktoré škola ponúka nájdete tu. Po svojom návrate študenti vykonajú rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a 1 – 2 vybraných predmetov najneskôr do termínu písomných maturít.

MSUB enrolling more high schoolers, but full-time equivalent ...

 

Tabuľka približných nákladov na štúdium, ktoré hradí MSUB a orientačné náklady študenta:

 

školné na MSU 10 000 MSUB
ubytovanie/strava 3500 MSUB
spiatočná letenka 1000 Študent
vreckové* 1 100 Študent
poplatok za víza

poistenie

160

200

Študent

Študent

administratívne poplatky 100 Študent

 

Keďže študenti budú študovať na univerzite, ubytovaní budú priamo v univerzitnom campuse (http://www.msubillings.edu/campus/), kde bude taktiež zabezpečená strava. Vzhľadom k tomu, že študenti nebudú ubytovaní v rodinách, nie je možné zabezpečiť právnu zodpovednosť v rámci hosťovskej rodiny. V MSUB máme ale niekoľko kontaktných osôb, ktoré budú študentom pomáhať počas celého pobytu.

 

Záujemcovia o toto štipendium budú posudzovaní na základe nasledujúcich kritérií:

  1. a)      motivačný list (v editovateľnom dokumente, napr. .doc) študenta napísaný na PC v angličtine (400-600 slov), v ktorom predstaví seba a svoje záujmy, a zároveň zahrnie odpovede na nasledujúce otázky:
  • prečo chcem ísť študovať na Montana State University do USA?
  • ako budem môcť využiť svoje skúsenosti zo štúdia a pobytu v USA vo svojom živote a na BilGym-e po svojom návrate?
  1. b)     študijné výsledky, zapojenie do školských aktivít

 

Pozor! Motivačný list a prihlášku je potrebné poslať emailom na adresu: monika.lezova@bilgym.sk  najneskôr do 17.apríla.

 

Veríme, že skúsenosť zo štúdia a pobytu v zahraničí bude veľmi obohacujúca a prispeje k rozvoju študenta. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok, kontaktujte Moniku Lezovú (monika.lezova@bilgym.sk), alebo Alicu Žuravovú (alica.zuravova@bilgym.sk).

 

Prihláška na štúdium na MSU 2020/2021