Dva októbrové víkendy sme sa spolu s piatakmi odobrali do prírody na Monastic. Podstatou tohto pobytu, okrem kontinuálneho prehlbovania vzťahov v triede, je aj zážitok z jednoduchšieho života. Takýto život je kontemplatívny, to znamená že sa pokúšame vedome usmerniť svoje konanie a myšlienky na to, čo nás presahuje (či už “tomu” rozumieme cez okolitú prírodu, širší príbeh nášho života a/alebo cez Boha). Takýto život je ale zároveň aj komunitný – v spoločnom nažívaní, varení a práci sa totiž nedá myslieť len na seba samého, ale treba pristúpiť aj k druhým. Spolu sme teda pobudli v zamysleniach, v meditácii, v tichu ale aj v rozhovoroch, varení či prechádzaní sa.

Ján Ban