Menej alebo viac? Menšina o väčšine:

Naša učiteľka Swapna Deák hovorí o menšinách.