Menej alebo viac? S našimi kolegami o menšinách:

Dušan Jaura

Jakub Čevajka

Swapna Deák