Ďalší školský rok sa už črtá za obzorom a s ním aj pátranie po nových kolegoch a kvalitných pedagógoch pre našich žiakov. Pomôžte nám nájsť zanietených, tvorivých a spoľahlivých učiteľov/ky, ktorí sa pridajú do našej Bilgym komunity.

Čo u nás nájdete:

  • tím schopných a nadšených učiteľov, ktorí hľadajú hodnoty v pedagogike
  • podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu
  • pestré spôsoby ako učiť a vytvárať vzťahovú pedagogiku
  • príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí
  • motivujúce finančné ohodnotenie

Čo očakávame od Vás:

  • nadšenie pre Váš predmet a jeho dôkladné zvládanie
  • ľudskosť, dobrú komunikáciu a vzťah k adolescentom
  • pracovné nasadenie, samostatnosť a zodpovednosť
  • tímového ducha
  • chuť učiť sa a napredovať

Výhodou pri prijímaní je skúsenosť v práci s mládežou aj v neformálnom vzdelávaní a tiež odborná kvalifikácia v predmete.

Máte záujem?

Na rok 2020/2021 máme aktuálne otvorené nasledovné pozície:

Učiteľ/ka anglického jazyka
Učiteľ/ka nemeckého jazyka

Učiteľ/ka biológie
Učiteľ/ka chémie
Učiteľ/ka matematiky

Učiteľ/ka dejín umenia

Ak by ste sa mali záujem o iné miesto, pošlite nám na adresu cv@bilgym.sk:

Ak nás Vaše predpoklady a skúsenosti zaujmú, pozveme Vás na osobný pohovor a prípadne Vás požiadame odučiť hodinu podľa vzájomnej dohody.