Spolu s ostatnými spolužiačkami zo semináru o nerovnostiach sme odprezentovali náš záverečný projekt o obchodovaní s ľuďmi. Touto témou sme sa zaoberali celý prvý semester. Urobili sme viacero rešerší, spracovali dostupné informácie a absolvovali veľa podnetných diskusií s mnohými zaujímavými hosťami a odborníkmi na túto tému. Ako finálny projekt sme sa rozhodli naše poznatky spracovať do prezentácie, ktorú sme následne predstavili všetkým študentom našej školy.

Naším hlavným cieľom bolo nielen upozorniť na túto závažnú tému, ktorá sa nás všetkých môže bezprostredne týkať, ale aj povzbudiť zvyšných študentov k šíreniu povedomia o problematike moderného otroctva. Tento seminár bol pod vedením Stephanie Edsall, ktorá nás celý čas nesmierne podporovala a bola po celý čas mimoriadne nápomocná. Touto cestou by sme jej za všetko veľmi radi poďakovali, bez nej by sme to nezvládli.

Ester Žitňanská, Veronika Cigáneková, Dáša Balanceková, Simona Stopková, Laura Hodúrová