23. novembra sa konal špeciálny WICK, ktorý nebol celkom tradičný … Jeho výnimočnosť spočívala v tom, že ho mala pod palcom naša Študentská rada, ktorá sa rozhodla udeliť  špeciálne ceny študentom, tzv. Student Awards. Myslíme si, že by sme aj takýmto spôsobom mali vzdať vďaku tým, ktorí ju možno nepočujú tak často.

Naši študenti boli ocenení v dvoch kategóriách – v akademických úspechoch a za prínos pre komunitu.

O víťazoch z prvej kategórie rozhodovali učitelia, no druhú kategóriu sme mali v rukách my. Počas trojtýždňového hlasovania mohol ktokoľvek nominovať nielen študenta, ale aj učiteľa, či nepedagogického zamestnanca. Neskôr komisia vybrala 5 ľudí, ktorí istým spôsobom pomohli ľuďom na škole aj mimo nej.  Nezištná pomoc bezdomovcom, doučovanie rómskych detí v EduBoxe, organizácia rôznych eco-friendly akcií sú len zlomok vecí, za ktoré sme sa rozhodli udeliť ceny.

Celý WICK sa niesol vo veľmi pozitívnom duchu plnom vďačnosti. Študenti si mohli vypočuť krátku diskusiu na tému “Za čo sme vďační”, kde nám o svojich pocitoch porozprávali študenti z rôznych ročníkov.

Sme veľmi radi, že sa nám koncept Student Awards podarilo nakopnúť a veríme, že približne o 6 mesiacov sa nám to podarí uskutočniť opäť.

Víťazi:

Akademické úspechy

Lilly Kolesárová (1L)
Dávid Fančovič (2L)
Mária Šalamúnová (3L)
Hanka Dubovská (4D)
Daniel Skala (5A)

Prínos pre komunitu

Tereza Chromčáková ( 2B)
Sarah Králová (2I)
Sabina Krištofičová (5A)
Hanka Jakubíková (4 )
Janka Šubová