Našu školu tento týždeň navštívil emeritný prezident NYU a priateľ Bilgymu John Sexton. S Johnom a študentmi sme okrem iného hovorili aj  o jeho najnovšej knihe “Standing for reason, The University in a Dogmatic Age” (Yale University Press, 2019). Spomínal, že zatiaľ čo za jeho stredoškolských čias (ešte pred II. vatikánskym koncilom) sa tiahla ostrá deliaca čiara medzi náboženstvami a ako katolík bol vychovávaný vo viere, že “mimo cirkvi niet spásy”, politický dogmatizmus tej doby bol pomerne umiernený – iba 3% ľudí odmietali akúkoľvek diskusiu s tými, čo vyznávajú iné politické presvedčenie. Dnes je situácia opačná: náboženstvá sa posúvajú smerom k ekumenizmu, ale silnie sekulárny dogmatizmus – v USA až 40% ľudí odmieta debatovať s tými, ktorí sú z iného politického tábora. John sa v knihe vracia späť ku svojej celoživotnej vízii – k tvorbe “komunity komunít” a kultivovanému dialógu. Veľmi dôležité aj na Slovensku …

Záznam zo stretnutia Johna Sextona so študentmi nájdete tu:


foto: Mária Bernátová

foto: Mária Bernátová


foto: Mária Bernátová


foto: Mária Bernátová