11. ročník absolventov našej školy máme za sebou. Na Graduation Ceremony (GC) sme privítali posledných z tých, čo si pamätajú časy, keď nás ešte bolo dvesto päťdesiat a zmestili sme sa do jednej budovy s Narniou … Spolu sme prežili sťahovanie do budovy, ktorá bola na začiatku pustá a nehostinná, v ktorej sa ale uhniezdil dobrý duch a stala sa naším domovom. Zažili sme Škótsko, kde niektorí lietali na metlách a iní v problémoch, venček s Gizkou Oňovou, aj záverečné ALOHA lúčenie – skákajúci hrad, kofolu u Výčaputovej, aj krásu a tvorivosť pri zdobení auta riaditeľa školy…

V duchu misie školy (konkrétne „zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu“) sme sa na GC dotkli sveta, ktorý obchádzajú obchodníci so strachom a aj vďaka nim je tento svet vystrašený … Našu školu sme pripodobnili hobitínu – v ňom žijú milí hobiti, máme v ňom dobrú kávu, tulivaky na ktorých sa dá túliť, prípadne aj kompóty … Chceme byť hobitom, ktorý počul klopanie a otvoril svoju noru Gandalfovi, lebo svoje kompóty a pohodu si uchránime len vtedy, ak dvere otvoríme a nebudeme žiť len sami pre seba.

Našim alumni sme zaželali odvahu lietať a meniť svet. Bol to dobrý ročník …

Viac fotiek nájdete na našom FB