Čo je to odvaha? A kde ju môžeme vidieť? Desiateho mája sa školský WICK niesol v duchu odvahy a hrdinov medzi nami. To, že odvážnymi môžeme byť každý deň, nám ukázali ľudia zo školy, keď sa podelili s nami so svojimi príbehmi. Odvahu ktorú títo ľudia preukázali v ťažkých, no aj naoko banálnych situáciach si budeme pamätať a ďakujeme im za ňu. Pri tejto príležitosti Študentská Rada odovzdala ďalšie Student Awards. Ocenili sa tak nielen skvelé akademické výsledky, ale aj prínosy komunite. Ľudí, ktorí Bilgym spríjemňujú rôznymi drobnosťami. Bol to druhý a tohtoročný posledný WICK organizovaný Študentskou Radou. Ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci rok a ďalšie Student Awards.

Študentská Rada

foto: Verona Majerníková

foto: Verona Majerníková

foto: Verona Majerníková