Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

rozhodli sme sa do odvolania pokračovať v dištančnej forme výučby a to aj s končiacimi ročníkmi našej školy.
Okrem epidemiologickej situácie však citlivo vnímame náročnú situáciu niektorých študentov a po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli využiť možnosť prezenčnej prítomnosti študentov v škole vo formáte 5 študentov +1 učiteľ pre tých, ktorí nemajú doma podmienky na dištančné vyučovanie. Prihlásenie do tejto skupiny prebieha vždy do piatku 14:00 predchádzajúceho týždňa. Podrobnejšie informácie išli emailom všetkým rodičom a žiakom školy.