Milí učitelia a učiteľky,


chceme sa vám aj touto cestou ešte raz dnes poďakovať za všetko čo robíte. Za všetku trpezlivosť, odhodlanie, kreativitu a múdrosť, ktorú do svojej práce prinášate a to obzvlášť teraz. Dúfame, že ste dnešný slnečný deň ☀️ využili na poriadny a zaslúžený oddych.

Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov bude tiež špeciálne rozsvietený Bratislavský hrad ako symbol vďaky všetkým pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom, špeciálnym pedagógom a tiež rodičom. 💙

Ste skvelí!