Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa chce byť prostredím, v ktorom vyrastajú osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko a svet k lepšiemu.

Pozrite si našu brožúru a prečítajte si o nás viac.