Bilgym sa snaží byť bezpečným prostredím pre každého. Spolu tvoríme kultúru úcty, vzájomného rešpektu a tolerancie, preto odsudzujeme akýkoľvek prejav nenávisti a násilia voči inakosti. 

Sme zhrození z udalosti, ktorá sa odohrala včera na Zámockej ulici v Bratislave a podľa dostupných informácií bola motivovaná práve nenávisťou. Pozostalým a všetkým, ktorých táto udalosť zasiahla, vyjadrujeme úprimnú sústrasť.