Aj počas letného spánku sa na škole tvrdo pracovalo. Vďaka podpore našich rodičov, študentov a donorov sa v areáli školy tešíme z nového multifunkčného ihriska, v triedach a departmentoch sme dokončili polyuretanové podlahy a v telocvičniach máme nové osvetlenie. Veľkú radosť nám všetkým robí kaviareň Eagle & Child a skupina statočných a motivovaných tínedžerov, ktorí jej vdýchli život. Nech vám padne na úžitok!

ihrisko

Nové multifunkčné ihrisko

trieda

ANJ dep

podlahy

Nové podlahy v triedach a departmentoch

telocvicna

Osvetlenie v telocvični

cafe september 2016 snap

kaviareň Eagle & Child

cafe september 2016 CORE TEAM

Naši aktivisti 🙂