Otvorené dvere ste v novembri mohli nájsť aj v projekte Baraka – bilgymáckej komunite. Členovia jej pilotného ročníka totiž pre svojich rodičov a priateľov zorganizovali “Soirée”, čiže večer hovoreného slova a hudby, a tým pre verejnosť pokrstili tento náš vznikajúci projekt. Ďakujeme všetkým, čo prišli a špeciálne tým čo na krst priniesli knižku do novovznikajúcej študovne!

 

Nepočuli ste ešte o Barake? Je to priestor a skupina rôznorodých ľudí – študentov, absolventov aj učiteľov, ktorých spája záujem rozvíjať seba a školu a láka ich predstava zážitku komunity. V hebrejčine a arabčine „baraka” znamená „požehnanie“, o ktoré komunita ašpiruje a ktorým by chcela byť pre členov aj okolie cez konkrétne projekty a stáže na škole.

Snažíme sa rozvíjať mladých ľudí tak, aby svoje životy žili cielene, vzťahovo a zodpovedne voči svojim osobným príbehom aj širšiemu okoliu. Vnímame, že pre zdravú spoločnosť je nevyhnuté, aby sa ľudia stávali charakternejšími a aby sa spájali do komunít, ktoré kriticky vnímajú svoj kontext a pretvárajú ho k lepšiemu. Rezidenčná komunita je špecifickou formou realizácie misie Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa (tzv. Bilgymu):  “Každého žiaka vzdelávame a vychovávame  k tvorivému a kritickému mysleniu,  k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských biblických hodnôt.”

Viac fotiek nájdete v našej FB galérii.