Gratulujeme nášmu školskému tímu k skvelému výkonu na konferencii AproMUN. Dušan Dobrík získal ocenenie “Outstanding Delegate” a Aron Erdélyi čestné uznanie na Bezpečnostnej Rade. Eduard Kirchner zase čestné uznanie na Historickej Bezpečnostnej Rade.

Naši študenti sa zúčastnili vyjednávaní a debatovali so svojimi rovesníkmi na globálne témy ako napríklad rovnováha medzi bezpečnostnými a súkromnými právami, alebo historickým rozpadom Sovietskeho Zväzu.

AproMUN sa konal v Škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.