Mnohí si moc spájame najmä s politikou a vyvoláva v nás negatívne asociácie. Všetci sa však ocitáme v situáciách, v ktorých máme oproti druhým lepšiu východiskovú pozíciu – formálne postavenie, skúsenosti, intelekt či talent. Vedomé a správne narábanie s mocou je preto dôležité nielen pre politikov, ale aj pre rodičov, manažérov, lekárov, pre nás všetkých. Prečo mu venujeme tak málo pozornosti? Kde a ako môžeme túto kompetenciu získať a rozvíjať?

So Sylviou Ondrisovou, psychoterapeutkou, lektorkou a koučkou, Róbertom Bezákom a Ondrejom Székelym sme sa rozprávali o otázkach: K čomu môže viesť nevedomé používanie moci? Ako ovplyvňujú naše hodnoty, motivácia a identita to, ako s mocou narábame? Prečo ju niekedy zneužívame? Môže byť vyhýbanie sa použitiu moci chybou? Ako nájdeme optimálnu synergiu formálnej moci a osobnej sily? Ako môžu rodičia, pedagógovia, manažéri získať prirodzený rešpekt? Mali by sme sa charakterovému vzdelávaniu venovať viac aj v školách? Ako taký program úspešne uviesť do praxe?

Tu si môžete vypočuť záznam: