Dávid Laco, náš kolega, ktorý má na starosti Bilgym Future Counselling, sa cez prázdniny zúčastnil stretnutia zástupcov stredných škôl, ktoré organizovala New York University (NYU) a Institute for International Education. Spolu s ďalšími pätnástimi reprezentantmi z Európy a s ďalšími tridsiatimi z iných častí sveta vycestoval do Abu Dhabi, kde má NYU jeden zo svojich ôsmich visutých “kampusov”.

Pre našu školu to už nebol úplne cudzí svet, koniec-koncov, už niekoľko rokov na Bilgym o NYU chodia rozprávať ich reprezentanti a vo februári k nám ako kolega nastúpil náš absolvent (´14), Peter Hadvab, ktorý v NYU Abu Dhabi nedávno doštudoval.

Teraz bude nasledovať niekoľko Dávidových myšlienok z ciest (formou monologického rozhovoru):

Prečo som išiel? Nuž, lepšie raz vidieť ako veľakrát počuť a takto v zime ma aj to teplo celkom lákalo, takže keď prišlo milé pozvanie a kalendárovo mi to vychádzalo, nebolo o čom.

Čo som sa naučil? Myslím, že úprimne môžem povedať, že NYU AD predstavuje mimoriadne relevantnú možnosť pre študentov s víziou VŠ štúdia, ktoré nie je zamerané na jeden predmet ale práve na prieniky medzi predmetmi. Kampus aj podmienky na štúdium sú výnimočné (univerzita napr. tiež ponúka plné štipendiá tým, ktorí ich potrebujú), takže ak vám nevadí klíma, odporúčam zamakať a skúsiť sa tam (aj s pomocou nás učiteľov) dostať. Prijímací proces je však mimoriadne kompetitívny, preto s procesom prípravy, resp. prácou na sebe v rôznych oblastiach, treba začať čím skôr (ale to samozrejme zdôrazňujeme aj všeobecne).

Čo sa od NYU AD môžeme učiť my na Bilgyme? Z prednášok, workshopov aj networkovania s inými poradcami mám extenzívne poznámky s dosahmi na rôzne procesy. Takto na široko ale napríklad spomeniem obdivuhodný dôraz školy na vzťahovosť vo vzdelávaní. Samozrejme táto myšlienka u nás nie je nová, (na Bilgyme sa o to cez mentoring, malé triedy a partnerský prístup snažíme aj my,) ale bolo naozaj povzbudivé vidieť ako sa o to pokúša aj jedna z TOP univerzít sveta. Príkladom bolo niekoľko výskumných aj business projektov, na ktorých na pôde školy spolupracovali študenti medzi sebou aj priamo s profesormi (ktorí pri stretnutiach s nami pôsobili veľmi ľudsky a priateľsky).

Voľná asociácia súvisiaca s pobytom? V Abu Dhabi je časť mesta, kde sú na jednom mieste kostoly rôznych denominácií a priamo oproti katedrále sv. Jozefa sa týči „Mešita Márie matky Ježišovej“. Samozrejme, dalo by sa to interpretovať rôzne, ale tým, že v Islame je Ježiš uznávaným prorokom sa to mne zdalo byť milým pokusom o hľadanie spoločných prienikov. Toto je už ale pre krátky článok komplexná téma, tak ju pre seba aj pre čitateľa odložím na hodiny Náboženstva a etiky, na rozhovor s Peťom Hadvabom alebo, na ďalšiu skúsenosť s týmto regiónom. Bon voyage!“

Dávid Laco