Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa srdečne pozýva na deň otvorených dverí 19.11.2019. Chceli by sme upriamiť pozornosť ôsmakov a deviatakov na možnosť študovať na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je známe silným anglickým programom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou.

KEDY: 19.11.2019 09:00-12:00
KDE: Haanova 28, Bratislava
HARMONOGRAM:   

9:10 – 9:20 Otvorenie na galérii
9:20 – 9:50 Prezentácia
9:50 – 10:50 Možnosť návštevy hodín podľa rozvrhu a prehliadka školy
11:00 – 11:10 Prečo C. S. Lewis?
11:10 – 12:00 Diskusia so zástupcami školy

Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná aj študentom, ktorí si ju nemôžu finančne dovoliť. V školskom roku 2020/21 vieme prijať 10-15 študentov, ktorým budeme garantovať štipendium na celé päťročné štúdium (v plnej výške, alebo čiastočné).

Naše dvere sú otvorené pre:
– talentované a šikovné deti, ktoré sú odhodlané zabojovať o svoju budúcnosť
– deti s telesným znevýhodnením, alebo deti z viacpočetných, či neúplných rodín
– deti žijúce v skromných finančných pomeroch