Výročie ukončenia II. svetovej vojny sme si pripomenuli s pánom Tiborom Spitzom, vedcom, umelcom a výnimočným mužom, ktorému sa s časťou rodiny podarilo prežiť v úkryte holokaust. Nevšedný príbeh o vôli k životu a skúsenosti, ktorá je aj pri najlepšej vôli poslucháčov neprenosná. Sme radi, že sme mali to privilégium stretnúť sa s jedným z posledných žijúcich svedkov tej doby.