Milí maturanti,

v priložených dokumentoch môžete nájsť podrobné informácie o maturitnej skúške, prihlásení sa, skladbe predmetov, komisiách, hodnotení, informácie o opravných a náhradných termínoch a úpravách pre ZZ študentov, ako aj špecifikácie maturitných testov. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom MS, kontaktujte petra.birova@bilgym.sk.

Informácie o maturite_2018

Špecifikácia testu C1_2018

Špecifikácia testu VUJ_2018

Špecifikácia testu MAT_2018