V školskom roku 2018/2019 príjme Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa do prvého ročníka 96 študentov.

V prijímacom konaní zohľadníme okrem výsledkov z prijímacích testov aj školský prospech a úspechy v akademických, športových a umeleckých súťažiach.

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom školstva je potrebné odovzdať do 20. februára 2018 riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ podáva prihlášku priamo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa do 28. februára 2018.

Súčasťou prijímacieho konania je:

  • test z anglického jazyka,
  • test všeobecných a študijných predpokladov,
  • ústny pohovor.

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva 1.- 8.ročníka základnej školy.

Termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program: 28.3.2018
Termín podania prihlášok: 28.2.2018
Zápis do 1. ročníka 2017/18: 10.4.2018
Termín podania prihlášok pre deti s telesným postihnutím: 15.3.2018

 

Profil absolventa a adepta Bilgymu

Ukážky z testov na prijímacie skúšky

Prihláška na štúdium