Cirkevná základná škola Narnia 

Cirkev bratská je protestantská cirkev, ktorá sa hlási k duchovnému odkazu Jednoty bratskej Jana Amosa Komenského a je otvorená ekumenickej spolupráci s ostatným kresťanskými cirkvami a spoločenstvami.

D3 prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie v súlade s hodnotami D3. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

Catalyst foundation je organizácia, ktorá o.i. podporuje komunitné programy a vzdelávanie ako nástroj na odstránenie chudoby.

Minnehaha Academy je kresťanská škola, ktorej hodnoty a smerovanie sú blízke našej škole.

Montana State University Billings je vysoká škola, ktorá poskytuje našim študentom možnosť vyskúšať si (ešte počas strednej školy) jeden semester na univerzite v USA.