Spolu s americkým spisovateľom Scottom Peckom (ktorý o.i napísal významnú knihu o komunite „Different Drum“) komunitu chápeme ako skupinu ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rôznorodosť sociálneho či svetonázorového zázemia schopní akceptovať a prekonávať vzájomné odlišnosti. Sú schopní otvorenej zmysluplnej komunikácie a spolupráce na ceste za spoločným cieľom a to všetko vo vedomí vzájomného bezpečia.