CSSpolu s tretiakmi sme strávili jeden marcový týždeň v prekrásnom prostredí kaštieľa Planinka pri Dobrej Vode.

DSC 9938Ako každý rok, tak aj tento, je súčasťou hodín NAE povinná dobročinná služba. Každý študent je povinný si dobročinnosť zabezpečiť sám.

 

 

 

 

 

 

DobrocinnostMilí študenti,

 

blíži sa koniec semestra. Na konci polroka je každý študent povinný mať odpracovaných 5 hodín dobročinnosti (poprípade 10 hodín na konci roka po dohode s učiteľom).

 

 

 

Naša škola nie je len o získavaní poznatkov a akademických zručností.

 

Mladí ľudia žijú v kultúre dostatku a pomerne často vnímajú svet ako priestor pripravený plniť ich očakávania a priania. V snahe o hodnotovú formáciu našich študentov im chceme rôznymi formami komunikovať, že svet sa netočí len okolo nich, a preto sme do predmetu náboženstvo a etika (NaE) zaradili dobročinnosť. Máme tým na mysli aktivity, ktoré slúžia iným ľuďom (najmä sociálne znevýhodneným), skvalitňujú prostredie, v ktorom žijeme a pod. Spolupracujeme napr. s organizáciou, ktorá pomáha bratislavským bezdomovcom a v chladných mesiacoch im študenti v päťčlenných tímoch varia polievku. 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web