Členovia Rady rodičov v šk. roku 2015/2016

volení v jednotlivých triedach, cez ktorých môžete predkladať svoje podnety a požiadavky

 

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2012/2013

volení v jednotlivých triedach, cez ktorých môžete predkladať svoje podnety a požiadavky

 

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2014/2015

volení v jednotlivých triedach, cez ktorých môžete predkladať svoje podnety a požiadavky

 

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2011/2012

volení v jednotlivých triedach, cez ktorých môžete predkladať svoje podnety a požiadavky

 

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2013/2014

volení v jednotlivých triedach, cez ktorých môžete predkladať svoje podnety a požiadavky

 

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2010/2011

volení v jednotlivých triedach, cez ktorých môžete predkladať svoje podnety a požiadavky

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web