Nepriatelia thumbnailNeboli zločinci, nikomu neublížili a nerozvracali republiku – no predsa boli za to odsúdení a zavretí. Nenechajte si ujsť štyridsaťpäť minútový študentský dokumentárny film zachytávajúci príbehy piatich politických väzňov, ktorí počas komunistického režimu zápasili so systémom klamstva. 

COMENIUS: Cesty cez Dunaj – Hranice v rieke

Projekt „Cesty cez Dunaj - hranice v rieke“ realizuje naše gymnázium v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius. Je to multilaterálny projekt, na ktorom sa zúčastňujú 4 gymnázia zo štyroch krajín, ktorými preteká rieka Dunaj, spájajúca tieto štáty:
 

Terezin-coverTerezín a Jáchymov predstavujú dokonalý obraz toho najkrutejšieho, čo sa v našom regióne za posledné storočie odohralo. Dve znepriatelené a predsa v mnohom totožné ideológie – nacizmus a komunizmus si dali za cieľ zmeniť svet a neváhali pri tom použiť prostriedky dnes ťažko pochopiteľné. 

 

Projekt 20 je dokumentárny film vytvorený 5 študentmi Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa. Dokument bol natočený ku 21. výročiu Nežnej revolúcie v novembri 1989 v bývalom Československu. Vďaka tejto revolúcií, iniciovanej vysokoškolskými študentmi, v krajine padol komunisitický režim.

politicky vazni 143Na jeseň sme na našej škole rozbehli nový projekt, ktorého zmyslom je dokumentárne zachytiť osobné príbehy bývalých politických väzňov. Pracovný názov: Projekt 30 naznačuje určitú nadväznosť na minuloročný dokumentárny film Projekt 20...

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web