Plánovanie

WEB hands keyboard wide

 

Kľúčom k správnemu rozhodnutiu o VŠ je veľké množstvo relevantných informácií. Skoro všetky informácie o univerzitách sa dajú nájsť na internete. V tejto sekcii vám prinášame výber tých najdôležitejších, avšak to ani zďaleka nie sú všetky informácie, ktoré o univerzitách existujú. Prosím považujte túto sekciu za taký odrazový mostík, alebo za smerovník, ktorý vás povzbudí a usmerní do ďaľšieho hľadania.

 

Častokrát študenti rozmýšľajú nad možnosťou študovať na vysokej škole v zahraničí (napríklad z týchto dôvodov). Nasleduje otázka: v ktorom zahraničí? Každá krajina má iný školský systém, ktorý niektorým študentom vyhovuje viac, iným menej. Na porovnanie štúdia v rôznych krajinách a na Slovensku sme zostavili nasledujúcu tabuľku, ktorá poskytuje základné informácie a prehľad kľúčových rozdielov v troch kategóriách: Financie, veci Akademické a aspekty mimoškolské, ktoré sme si dovolili zhrnúť do sekcie Social. Informácie o jednotlivých krajinách sme zozbierali od Alumni z našej školy, ktorí študujú v danej krajine. V budúcnosti tu pribudne špeciálna sekcia venovaná štúdiu medicíny, keďže tento odbor je v každom ohľade veľmi špecifický.

 

 

Financie

USA

Public ( $18.000 - $30.000)


Private ( $20.000 - $40.000)


Presné info

V kontexte špičkových amerických univerzít (napr. Ivy League) sa často spomína termín Tag Price. To je cena, ktorú síce univerzity uvádzajú ako školné, avšak väčšinou hneď jedným dychom poskytujú štedré štipendiá (viac tu). A tak sa naozajstná cena pohybuje kdesi medzi 50-80% Tag Price. Z tohoto dôvodu sú často nakoniec “štátne” (public) univerzity rovnako drahé, ak nie drahšie ako prestížne súkromné školy. Avšak! Nie všetky školy ponúkajú štipendiá aj zahraničným študentom, a často je ťažšie sa dostať na univerzitu, ak študent žiada o štipendium. Veľa škol má na svojich webstránkach tuition calculator - aplikáciu, ktorá vie zohľadniť všetky potenciálne “zľavy” a vypočítať konečnú cenu štúdia. (napr. CNN, alebo vládna stránka)

UK

Public ( ?6000 - ?9000)


Scotland (?0)


Viac info tu a tu.

Skoro všetky vysoké školy v UK sú "štátne" a na väčšine špičkových univerzít je školné plná suma - ?9000 (maximum stanovené vládou). Súkromné univerzity v UK sa dajú zrátať na prstoch jednej ruky a pýtajú si rôzne, od ?5000 až po rôzne astronomické sumy - viac info (link).
V Škótsku je školné hradené štátnou agentúrou SAAS, ktorá (as of 2014) hradí plnú cenu školného všetkým škótskym a EU študentom.
V Severnom Írsku je maximálne školné ?3,575.

ČR Kč 0

Štúdium v ČR je zadarmo. Poplatky sa týkajú iba súkromných vysokých škôl a študijných programov absolvovaných v anglickom jazyku.

SR € 0 Poplatky sa týkajú iba externého štúdia. Denné štúdium nie je spoplatnené. Povinnosť hradiť poplatok za štúdium vzniká iba vo zvláštnych prípadoch, napr. pri predĺžení štandardnej doby štúdia (viac info o poplatkoch na PortálVŠ ).

USA $500 - $700 #
UK ?50 - ?200 (knihy)

?10 - ?80 (pomôcky)

Univerzity sa väčšinou snažia poskytnúť čo najlepšie ponuky na knihy, avšak občas sa stáva, že vyžadujú najnovšiu edíciu knihy, ktorá v skoro nezmenenej forme vychádza každý rok už niekoľko rokov. Vtedy je možné siahnuť po podstatne lacnejších knihách (20-80% z pôvodnej ceny), ktoré sú buď zo staršej edície, second-hand, alebo oboje.

Študenti prírodných vied môžu očakávať iba zopár typov oficiálne povolených kalkulačiek a takisto investície do rôzneho laboratórneho vybavenia (okuliare, plášť, ochranná obuv..).

ČR 0 Kč - 1000 Kč Veľa študijných materiálov sa nachádza v informačných systémoch jednotlivých univerzít. Niektoré fakulty poskytujú skriptá v elektronickej podobe. Skriptá sú dostupné v knižniciach či univerzitných kníhkupectvách, dajú sa zaobstarať na burze skrípt a od starších študentov.
SR €0 - €200 Veľmi rôzne, záleží od školy a od odboru. Študenti majú viaceré možnosti: kúpiť si úplne nové knihy (drahšia alternatíva), alebo kúpiť second-hand knihy od starších študentov (lacnejšia alternatíva).

USA Veľmi rôzne Viac informácií v časti Prechod na VŠ
UK

- Ubytovanie ?3000-6000


- Jedlo ?1000-2000


- Cestovanie & Free Time ?800


- Šport ?500

Tieto čísla sú iba približný odhad, zostavený aj podľa tejto stránky. Ak sa študent rozhodne veľa pracovať a nebude ani cestovať po krajine ani žúrovať, je veľmi pravdepodobné, že jeho ročný rozpočet skončí vo väčšom pluse. Treba tiež pripomenúť, že ceny v Londýne sa pohybujú okolo 200% cien inde v UK (napr. podnájom).


Viac informácií o bývaní v časti Prechod na VŠ


Viac informácií o športe v tabe Social - Športy

ČR

- Ubytovanie 20.000-48.000 Kč


- Jedlo 20.000-36.000 Kč


- Cestovanie 5000 Kč

Tieto čísla sú iba približný odhad. Viac informácií (vrátane veľa príspevkov od samotných študentov) nájdete napríklad na tejto stránke.


Viac info o ubytovaní v časti Prechod na VŠ.


Výška cestovných nákladov veľmi závisí na tom, ako často cestujete domov na Slovensko. Je vhodné si tiež vybaviť študentský preukaz (český aj slovenský) na zľavnené študentské cestovné (vlaky), keďže ISIC nie je uznávaný ani na slovenskej ani na českej strane. Viac info v časti Prechod na VŠ. V júli pribudnú modelové príklady (koľko miniem na lístky, keď cestujem napr. z Brna/Prahy 2-krát za mesiac do BA...).


Výdavky na športy a voľný čas sú veľmi individuálne (ale ceny sú, ako by sa dalo očakávať, podobné tým slovenským).

SR Veľmi rôzne

Keďže väčšina študentov sa rozhodne ostať v Bratislave, ich výdavky sa oproti strednej škole výrazne nezmenia. V priemere sa ceny za internát pohybujú medzi €45 - €100 a ceny za podnájom od €120 - €250. Na slovenských vysokých školách existujú rôzne druhy štipendii:
Prospechové - V závislosti od priemeru známok. Vo všeobecnosti sa pohybujú medzi €100 - €500 za semester.Zásluhové - Udeľované za reprezentáciu školy, alebo za mimoškolské aktivity. €100 - €300 za semester.Sociálne - Každá škola má na svojej web stránke informácie o možnosti požiadania o sociálne štipendium. Všeobecné info tu.

USA

Preparation
$50 - $200

SAT/ACT
3 x $80 = 240

TOEFL
1 x $220 = 220

Admission fees
$100 - $300

Preparation - kupovanie kníh a online kurzov na prípravu na štandardizované testy (SAT/ACT)


Poplatky - sa platia za každé napísanie testu a prepadnú, ak sa študent nedostaví, alebo ak si (za ďaľší poplatok) termín nepresunie.


Admission fees - väčšina prestížnych škôl si vypýta poplatok 50-$100 vôbec za prijatie študentovej prihlášky.


Viac v časti - Admission Process
UK

TOEFL / IELTS
€160 / €185

UCAS admission fee = ?23

Ak sa študent hlási na jednu vysokú školu, poplatok na UCAS je ?12, ak na viac (max. 5), tak ?23.

Všetky školy vyžadujú TOEFL alebo IELTS. Iné certifikáty nie sú uznávané.

Viac v časti - Admission Process

ČR

Prihláška - 500 Kč 

Podrobnejšie v časti Príjmací proces.
SR €30 - €80 Každá fakulta si stanovuje iný poplatok. Písomná aj elektronická prihláška stoja vo všeobecnosti rovnako.

Akademické

USA Väčší dôraz na priebežný coursework počas roka. #
UK

- Skúška (80-100%)


- Coursework (0-20%)


- ETCS kredity

Samozrejme, pomer medzi skúškami a coursework sa líši od univerzity k univerzite a od predmetu k predmetu, avšak všeobecne sa dá povedať, že v Británii sa väčší dôraz kladie na koncoročné skúšky ako na zadania a úlohy počas roka. V neskorších ročníkoch tvorí skúška (resp. celoročný projekt, dizertačná práca, a pod.) 100% známky.


UK je súčasťou Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS), avšak jeden ECTS kredit má hodnotu 2 UK kreditov. To znamená, že za rok musí študent v UK nazbierať 120 kreditov. Kredity za predmet (väčšinou 10 alebo 20 za semester) študent získa, ak z daného predmetu dostane aspoň určitý počet percent (väčšinou 40%). Výhodou integrovaného systému ECTS je, že študent by si teoreticky mal byť schopný kredity preniesť zo školy na hociktorú inú školu v EU. (viac info)

ČR - ETCS kredity

Príprava na skúšku prebieha na prednáškach, cvičeniach, seminároch. Po ich absolvovaní a získaní zápočtu, sa môžete prihlásiť na skúšku. Ako získate zápočet? Počas semestra sa väčšinou píšu priebežné testy, v ktorých máte šancu nazbierať počet bodov potrebný na zisk zápočtu. 


Pre študentov českých univerzít platí tzv. kreditový systém. To znamená, že počas štúdia získavate kredity za absolvovanie predmetov a za vykonanie skúšok. Postup do ďalšieho semestra je podmienený získaním určitého počtu kreditov. Zápis predmetov v nasledujúcom semestri je zase umožnený iba po absolvovaní určitých predmetov resp. skúšok v predošlých semestroch (tzv. prerekvizity), napr. ak si na lekárskej fakulte chcete v 2. ročníku zapísať predmet fyziológia, do dňa zápisu musíte úspešne absolvovať skúšku z biofyziky.

SR - ETCS kredity

Príprava na skúšku prebieha na prednáškach, cvičeniach, seminároch. Po ich absolvovaní a získaní zápočtu, sa môžete prihlásiť na skúšku. Ako získate zápočet? Počas semestra sa väčšinou píšu priebežné testy, v ktorých máte šancu nazbierať počet bodov potrebný na zisk zápočtu. Niektoré predmety nekončia skúškou alebo seminárnou prácou. Niektoré končia zápočtom a nie skúškou. Skúšky sú písomné alebo ústne.

USA #

Prvé 2 roky v americkom systéme si študenti musia zvoliť mix predmetov, od prírodných vied až po jazyky. Majú tak možnosť si vyskúšať rôzne oblasti štúdia, a neskôr v 3-4tom ročníku sa môžu naplno sústrediť na svoj odbor.

UK #

V UK sa študenti už prihlasujú na odbor (napr. Chemistry), ktorý však môže byť dvojkombinácia (Chemistry and Physics). Takáto dvojkombinácia sa nazýva Joint Honours (ekvivalent amerického double major) a po skončení tohto odboru budú mať dva tituly (väčšinou bakalárske). Škótski študenti si musia v prvom ročníku vybrať 3 predmety (po 40 kreditov). Tieto tri predmety nemusia so sebou vôbec súvisieť a študenti musia pokračovať iba v jednom z nich (väčšinou ten, na ktorý boli prijatí na školu). V priebehu štúdia (2 a 3 rok) sa študent musí jedného alebo dvoch predmetov zbaviť a tak nakoniec skončí bakalára z jedného alebo dvoch (Joint Honours) predmetov. Nie všetky predmety sa dajú spolu nakombinovať, je preto dôležité zistiť, či univerzita ponúka práve dané dva predmety ako Joint Honours.

ČR #

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je realizovaný prostredníctvom bakalárskych študijných programov. Štandardná doba štúdia je 3 roky.


V bakalárskom štúdiu je možné vybrať si bakalársky program všeobecný (určený pre pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom štúdiu) alebo profesijný (priama príprava absolventov pre prax).


Ďalej je možné zvoliť si jednoodborové štúdium alebo dvojodborové štúdium (umožňuje kombináciu dvoch prípadne aj viac odborov; typickým príkladom je štúdium prírodovedného predmetu so zameraním na vzdelávanie alebo štúdium psychológie a sociológie atď.). V prípade „automatického“ dvojodborového štúdia (teda takého, ktoré vypisuje fakulta samotná) musí študent za oba odbory spolu nazbierať toľko kreditov, koľko zodpovedá jednoodborovému štúdiu (čiže za 3 roky bakalár. štúdia je to 180 kreditov). Existuje možnosť zvoliť si 2 samostatné odbory na rôznych fakultách (= medzifakultné dvojodborové štúdium). Tu sa ale situácia komplikuje, pretože musíte získať 180 kreditov v každom z týchto dvoch odborov a absolvujete aj dvoje štátnice (podľa najnovších informácií sa však bakalárska práca píše iba na jednom z týchto odborov). Navyše pri medzifakultnom dvojodborovom štúdiu hrozí, že sa vám budú kryť predmety na rôznych fakultách.

Ďalšou možnosťou je voľba prezenčnej alebo kombinovanej formy štúdia. Prezenčná forma je vhodná pre študentov, ktorí nie sú viazaní pracovným pomerom. Kombinovaná forma využíva kombináciu prezenčného a distančného spôsobu plnenia povinností.


Na záver: na základe spolupráce medzi niektorými fakultami si môžu študenti istej fakulty zvoliť predmety na inej fakulte 

(napr. študenti prírodovedeckej fakulty môžu absolvovať predmet „Základy práva životného prostredia pre neprávnikov“ na právnickej fakulte). Takýmto spôsobom si môžete vybrať aj napr. konverzačné kurzy v cudzom jazyku.
SR # Na Slovensku sa zväčša dá študovať iba jeden odbor. Výnimkou je pedagogická fakulta, kde sa dá zvoliť kombinácia dvoch predmetov. Napr. Matematika a Chémia.

USA # #
UK

Bc.  3 roky (Škótsko 4) MA 1-2 roky

Je dôležité si uvedomiť, že v celej UK sa už bakalársky (Bc / Bsc / BA) diplom berie ako plnohodnodné vyššie vzdelanie. Častokrát študenti po dosiahnutí bakalára štúdium prerušia a v magisterskom štúdiu pokračujú o pár rokov neskôr, ak vôbec. V UK je už po týchto študentoch (graduates) pomerne vysoký dopyt medzi zamestnávateľmi.

ČR 3 - 7 rokov

Bakalárske štúdium: 3-4 roky

Magisterské štúdium: 2-3 roky
SR

Bc. 3 roky

                   Mgr./Ing. 2 roky

Výnimkou sú technické odbory kde je Bc. 4-ročný. Väčšina zamestnávateľov na Slovensku Bc. nepovažuje za plnohodnotný titul, a preto skoro všetci študenti pokračujú v druhom stupni štúdia.

USA USnews

Svetové rebríčky:
Times
QS
ARWU
a veľa iných tu.

UK

CompleteUniGuide

TheGuardian

Vynikajúca možnosť ako relevantne porovnať univerzity v UK je na stránke NSS (National Student Survey), kde je možné porovnávať priamo konkrétne odbory. NSS je prieskum, do ktorého sa zapájajú študenti posledného ročníka daného odboru.

ČR iHned.cz Taktiež zoznam českých univerzít na QS: tu.
SR ARRA.sk Zaujímavé sú tiež iné porovnania, ako napríklad Rebríček Záujmu o Absolventov Vysokých Škôl zostavený portálom profesia.sk

Social

USA # #
UK #

Na rozdiel od USA britské školy väčšinou nemajú úplne izolovaný campus a sú často integrované v rámci mesta. Výnimkou sú univerzitné mestečká, ktoré boli založené okolo univerzity, alebo ktoré univerzita úplne pohltila (St. Andrews, Oxford..). Tým, že sú univerzity úzko spojené s mestom (alebo mestskou časťou), často im prepožičiavajú študentský charakter, ktorý sa najviac prejavuje frekventovanosťou cafés a demografiou v puboch :) V okolí univerzity je tiež veľmi veľa študentských bytov, keďže väčšina študentov v UK býva v podnájmoch. Táto atmosféra sa líši od mesta k mestu a preto je odporúčané univerzity navštíviť predtým, ako sa pre ne študent rozhodne.

ČR #

Brno aj Praha, samozrejme, ponúkajú študentom okrem štúdia aj mnoho príležitostí na zábavu či kultúru. Okrem kultúrnych akcií, ktoré sa organizujú pod hlavičkou univerzity (napr. plesy) nájdete v oboch mestách mnoho kín, divadiel, múzeí, klubov, diskoték, galérií, festivalov... jednoducho všetko, čo potrebujete k životu, aby ste netrávili čas len učením. O Brne sa zvykne hovoriť, že je k študentom priateľskejšie ako Praha. Asi to bude tým, že počiatkom semestra vzrastie populácia Brna kvôli príchodu študentov o 20 % :)

SR # Vo všeobecnosti platí, čím väčšie mesto, a čím väčšia univerzita, tým viac študentských akcií. Je dôležité podotknúť, že jadro študentského života sú (ako na väčšine univerzít na svete) internáty.

USA

- Špičková kvalita


- Niekoľko líg a divízií pre každý šport


- Štedré športové štipendiá
#
UK

- 50 rôznych športov


- Jedna UK-wide liga pre každý šport

V celej UK sú všetky športy na univerzitách zastrešované BUCS, ktorá organizuje ligu medzi univerzitami. V ponuke sú klasickejšie športy (rugby, futbal), netradičnejšie (surfing, ultimate frisbee) až úplné úlety (clay pigeon shooting, trampolining). Vo všeobecnosti platí, čím väčšia univerzita, tým viac športovísk má, a tým viac športových societies ponúka. Za členstvo v society sa platí poplatok, ktorý slúži na zaplatenie telocviční a energií. Ročné výdavky na tímový šport sa v priemere pohybujú medzi ?100-300. V tomto odhade sú zarátané registračné poplatky, cesty na turnaje, rôzne vstupné a výdavky na iné (social) aktivity vrámci klubu. Nie sú v ňom zarátané ceny vybavenia a dresov.

Univerzity samozrejme ponúkajú možnosť robiť šport iba “for-fun” a tiež ponúkajú študentom zľavnené (do 50%) permanentky do všetkých ich športových centier.

Športové štipendiá sú udeľované štátnymi agentúrami (UK, Scot.), avšak iba študentom, čo majú britský pas a môžu reprezentovať UK na medzinárodných súťažiach.

ČR V rámci predmetov v škole (telocvik), alebo za športový klub mimo univerzity.

 Absolvovanie telesnej výchovy (TV) je povinnosťou študentov bakalárskeho prezenčného štúdia resp. študentov dlhšieho magisterského štúdia (napr. na MU musia študenti získať za TV 2 kredity = TV budú navštevovať 2 semestre). Pričom TV sa realizuje buď 1-krát za týždeň v priebehu celého semestra (napr. jogging) alebo je sústredená do víkendov či niekoľkých jednodňových akcií (napr. horské bicykle) alebo v podobe niekoľkodňových zimných či letných výukových kurzov (napr. horská turistika). Je možné zapísať si aj platený telocvik. 

Športová fakulta organizuje okrem TV aj jednodňové športové podujatia, súťaže, turnaje.

 

SR Telocvik ako predmet v škole.

Niektoré univerzity majú telesnú výchovu medzi povinnými predmetmi, avšak väčšina ju má ako nepovinný, čiže voliteľný predmet. Ak študent nenájde SVOJ šport na jednej fakulte, môže sa prihlásiť aj na inú fakultu avšak iba v rámci jednej univerzity. Každý študent si vyberá sám, na aký šport sa prihlási. V ponuke sú všetky športové hry, plávanie, tanec, turistika, lezenie, v zime lyžovanie, a.i.Pokiaľ nie je telocvik vyučovaný v športových objektoch univerzity, čiže pokiaľ sa využívajú haly mimo objektov univerzity či športové nástroje alebo pomôcky, ktoré univerzita nevlastní, je potrebné si za telocvik priplatiť. Výška poplatku závisí od športu, plávanie 2,50, lezenie stojí do 5 Eur ( študenti majú vybavené zľavy na výbavu)- jedna telesná trvá približne hodinu a pol (pri lezení je možnosť zostať až do zatvorenia haly, rovnako pri plávaní a iných športoch). Každá fakulta má aj svoju vysokoškolskú ligu, ktorá je na profesionálnej úrovni. Hrá sa volejbal, futbal, florbal a iné.

USA # #
UK

#

Všetky organizované aktivity mimo športu sú na univerzitách rozdelené do societies. Každá z nich je oficiálne registrovaná na univerzite a dostáva od nich (nielen finančnú) podporu úmernú počtu členov. Počet aktívnych členov sa pohybuje kdekoľvek medzi 5 a 500. Societies často organizujú podujatia pre všetkých študentov, od koncertov cez ochutnávky vína až po LAN party. Viaceré univerzity v UK majú Slovak&Czech societies, ktoré organizujú rôzne spoločenské a iné akcie (e.g. varenie halušiek)... Opäť platí, čím väčšia univerzita, tým viac rôznorodých societies.

ČR

#

Fakulty ponúkajú množstvo aktivít a členstvo v najrôznejších spolkoch. Pre bližšie informácie kliknite na tieto odkazy: Karlova univerzita: link Masarykova univerzita: link1link2

SR #

Väčšina vysokých škôl má svoje školské organizácie, spolky, kluby, ktoré sa starajú o život študentov v ich voľnom čase. Čiže organizujú školské party, beánie, lámavice, prvákovice (welcome party pre nevedomých prvákov). Niektoré z nich organizujú aj tábor pre prvákov(napr. Právnická fakulta UK), podobné tým na zahraničných školách. V posledných rokoch sa začínajú rozbiehať aj vysokoškolské debatné kluby. Školské organizácie organizujú aj konferencie, semináre, inštitucionálne návštevy, study visity a ďalšie aktivity.Zopár linkov http://elsa.sk/    http://aiesec.sk/    http://esn.sk/

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym