Kritéria prijímania na šk. rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa otvorí ročníky pre 96 zapísaných študentov.

V prijímacom konaní zohľadníme okrem výsledkov z prijímacích testov aj školský prospech a úspechy v akademických, športových a umeleckých súťažiach.

 

Rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, alebo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa.

 

Súčasťou prijímacieho konania je:

-test z anglického jazyka

-test všeobecných a študijných predpokladov

-ústny pohovor

 

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva 1.-8.ročníka základnej školy.

 

Termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program

28.3.2018

Termín podania prihlášok

28.2.2018

Zápis do 1. ročníka 2018/19

bude upresnený

 

 

 

docxProfil absolventa a adepta Bilgymu

 

Ukážky testov z anglického jazyka a testov študijných predpokladov

pdfPrihláška na štúdium 2018_2019

 

vzory kalkulačiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web